พายุโนอึล พร้อมบุกไทย 44 จังหวัดยาวถึงวันที่ 20 กันยายน

พายุโนอึล โซนร้อนระดับ 3 บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 460 กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หรือที่ละติจูด 15....