ท้าวเวสสุวรรณ อธิบดีแห่งอสูร มหาเทพผู้คุ้มครองจากสิ่งชั่วร้าย

ท้าวเวสสุวรรณ อธิบดีแห่งอสูร มหาเทพผู้คุ้มครองจากสิ่งชั่วร้าย

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นมหาเทพที่ช่วยปกป้องคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้าย เป็นอธิบดีแห่งอสูร หรือเจ้าแห่งภูตผีปีศาจทั้งหลาย สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับทางทิศเหนือมีอสูร รากษส และภูตผีปีศาจเป็นบริวาร

พร้อมถือว่าท่านเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาล อันประกอบไปด้วย “พระอินทร์” (ท้าวธตรฐ) ปกครองโลกด้านทิศตะวันออก , “พระยม” (ท้าววิรุฬหก) ปกครองโลกด้านทิศใต้ และ “พระวรุณ” (ท้าววิรูปักษ์) ปกครองโลกด้านทิศตะวันตก

รูปลักษณ์ หน้าตาของ ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัณ) ที่คุ้นเคยในบ้านเรา คือ เป็นยักษ์ยืนถือกระบองยาวหรือคทา (ไม้เท้าเป็นรูปกระบอง) ด้วยท่านเป็นเจ้าแห่งอสูร รากษส และภูตผีปีศาจ คนโบราณจึง มักทำ รูปท้าวเวสสุวรรณ แขวนไว้เหนือเปลเด็กอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ภูตผีปีศาจมารบกวนเด็กเล็ก และนิยมทำ ผ้ายันต์รูปท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัณ) หรือจำหลักเป็นด้ามของมีดหมอที่สัปเหร่อใช้กำราบวิญญาณ

Tao-Vessuwan-Pic01

ตำนานท้าวเวสสุวรรณ

ในอดีตชาติ ท้าวเวสสุวรรณ เคยเป็นพราหมณ์ เป็นคนใจดีมีเมตตา ค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวย ด้วยความใจบุญ จึงบริจาคน้ำอ้อยให้เป็นทานแก่ผู้คนที่ผ่านไปมา และนำเงินทองไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ตลอดทั้งชีวิต และด้วยกุศลผลบุญที่ ท้าวเวสสุวรรณ บำเพ็ญมานับหลายพันปี พระพรหม และ พระอิศวร จึงให้พรแก่ ท้าวเวสสุวรรณ ให้เป็นอมตะ และเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพี เป็นเทพแห่งความร่ำรวย

อีกหนึ่งตำนานในพระพุทธศาสนา เชื่อกันว่า ในชาติของ “กุเวรพราหมณ์” ได้ทำบุญกุศลมากจนชาติต่อมา ได้เป็นกษัตริย์ครองกรุงราชคฤห์ พระนามว่า พระเจ้าพิมพิสาร ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร จนบรรลุเป็นโสดาบัน และได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหาร ให้พระพุทธเจ้าได้เข้าประทับ จึงเป็นอานิสงส์ให้ เมื่อได้เป็นเทวดาจึงพร้อมด้วยทิพยสมบัติและอำนาจมากมาย

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ในคัมภีร์โบราณ กล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ให้บูชารูปท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร โดย จุดสักการะธูป 9 ดอก และถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก ระลึกถึงคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย พร้อมระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วท่องคาถาท้าวเวสสุวรรณดังนี้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

อิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณมรณังสุขัง อะหังสุคะโต

นะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา

ภัทภูริโตเวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ

ข้อห้ามการบูชาท้าวเวสสุวรรณ

1. ห้ามประพฤติตนในทางไม่ดีผิดศีล 5
2. ไม่กระทำตนเป็นผู้ทำลายศาสนา ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
3. ไม่ประกอบอาชีพที่ไม่สุจริต เอารัดเอาเปรียบ หรือฉ้อโกงผู้อื่น
4. ไม่กระทำตนเป็นผู้เห็นแก่ตัว ขาดน้ำใจ และการให้ทาน
สรุป

คนที่บูชา ท้าวเวสสุวรรณ ทั้งในรูปแบบของการไหว้ และการไม่กระทำพฤติกรรมตามข้อห้ามการบูชาท้าวเวสสุวรรณไปด้วยกันการบูชานั้นจะให้ผลอย่างแท้จริง ส่งผลให้เรามีความเจริญก้าวหน้า มีความสุข และร่ำรวยเพรียบพร้อมไปด้วยเงินทอง


เว็ปไซต์พารวย ขอสนับสนุนให้ทุกท่าน เสี่ยงโชคอย่างถูกกฎหมาย
และทางเว็ปไซต์ ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการทำสิ่งผิดกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของตัวเลข
พารวยไลฟ์ – พาหาเลข – ** บูชาพารวย – สูตรหวยพารวย – พารวยตรวจเลข
ที่นี่ paruay.co

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨