พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ  มหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญา

พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ มหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญา

พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ มหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญา

พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งจักรวาล มหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญายิ่งใหญ่ ขจัดอุปสรรคและช่วยหนุนเรื่องความสำเร็จ การอธิษฐานขอพรใดๆ ที่ไม่เกินวาสนาบารมี ย่อมสำเร็จได้ทุกสิ่ง พระองค์ย่อมประทานพรให้สมปรารถนาเสมอ

ตำนานพระพิฆเนศ

พระพิฆเนศเป็นพระโอรสของพระอิศวร และพระศรีมหาอุมาเทวี มีอีกชื่อหนึ่งว่า “คชานนท์” มีร่างกายเป็นมนุษย์ แต่มีเศียรเป็นช้าง รูปร่างอ้วนเตี้ย พุงพลุ้ย พระวรกายจะมีสีเหลือง ชมพู แดง ขาว มี 4 กร ถือบ่วงบาศ ตะขอสับช้าง และมีเทพศัสตราวุธอีกหลายชนิด มีพาหนะบริวารคือ หนู ชื่อว่า “มุสิกะ”

โดยชนพื้นเมืองอินเดีย เชื่อว่า หนู เป็นสัญลักษณ์ของความมืด ซึ่งพระพิฆเนศทรงขี่หนู จึงหมายถึง “ชัยชนะของแสงอาทิตย์ ที่ขจัดความมืดให้หมดสิ้นไป” เป็นเทพเจ้าผู้ทรงขจัดอุปสรรคทั้งปวง เป็นเทพเจ้าแห่งความฉลาดรอบรู้ ความสำเร็จ เป็นเทพประจำเรือน ผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ และคุ้มครองป้องกันสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

kanet-dec-2020

การไหว้พระพิฆเนศ

มีอยู่ 2 แบบ

  • การไหว้แบบมีอามิสบูชา การเคารพพระพิฆเนศด้วยของที่ท่านโปรดปราน เช่น ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ ดอกชบา ขนมโมทกะ-ลาดู
  • การปฏิบัติบูชา การให้ทานแก่คนยากจน คนที่แย่กว่า การถวายสังฆทาน การให้อภัยทาน การรักษาศีล การสวดมนต์ การนั่งสมาธิ การวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้มีปัญญาญาณในการหลุดพ้นจากความทุกข์

โดยแบบที่ 2 องค์พระพิฆเนศจะสรรเสริญมากกว่า เพราะเมื่อเราเคารพด้วยใจบูชาแล้ว แม้ว่าเราจะไม่มีทรัพย์หรือของถวายอะไรมากนักแต่เราปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ องค์พระพิฆเนศจะประทานพรให้เราได้เอง หลักการประทานพรขององค์พระพิฆเนศคือ หากเรามีคุณงามความดีหรือมีบุญเก่าอยู่แล้ว ท่านก็จะไปเร่งลาภผลเหล่านั้นให้มาส่งผลเร็วขึ้น

คาถาบูชาพระพิฆเนศ

*สำหรับชาวพุทธให้ตั้งนะโม 3 จบก่อน แล้วจึงค่อยเริ่มบทสวดพระพิฆเนศ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

คาถาบูชาพระพิฆเนศที่มีผู้นิยม

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา (3, 5, 7, 9 จบ *ตามสะดวก)

คาถาบูชาพระพิฆเนศ 8 บท (สวดพร้อมคำขอพรภาษาไทย)

โอม พูตายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความบริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม ภัคตะวิฆนะ วินาศิเน นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดทำลายความทุกข์ร้อนแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม วิฆะณะราชายะ นะมะฮหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดขจัดอุปสรรคทั้งปวงอันจะเกิดแก่ชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม ศุธิปริยายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานสติปัญญาในการประกอบอาชีพแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม ศริษายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานทรัพย์สมบัติและความอุดมสมบูรณ์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม สธิรายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความมั่นคงแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม สมาหิตายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม สมุยายะ นะมะหะ
ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความสงบสุขแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิด

คำเตือน: ห้ามใช้เนื้อสัตว์ทุกชนิดในการถวายบูชา , ห้ามใช้จาน ถาด แก้วน้ำที่ถวายปะปนกับของคน

สรุป

การอธิษฐานขอพรใดๆ ที่ไม่เกินวาสนาบารมี องค์พระพิฆเนศ ย่อมสำเร็จได้ทุกสิ่ง พระองค์ย่อมประทานพรให้สมปรารถนาเสมอ


เว็ปไซต์พารวย ขอสนับสนุนให้ทุกท่าน เสี่ยงโชคอย่างถูกกฎหมาย
และทางเว็ปไซต์ ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการทำสิ่งผิดกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของตัวเลข
พารวยไลฟ์ – พาหาเลข – ** บูชาพารวย – สูตรหวยพารวย – พารวยตรวจเลข
ที่นี่ paruay.co

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨